Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA nr postępowania ZP/PN-24/14
ZP/PN-24/14
2014-07-08
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-10-02