Zamówienie publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego w celu modernizacji istniejącego środowiska wirtualizacynego w RCKiK w Białymstoku ZP/PN-22/14
ZP/PN-22/14
2014-07-01
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-07-03