Zamówienie publiczne

Roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę wybranych pomieszczeń piwnicznych budynku RCKiK w Białymstoku, ZP/PN-17/14
ZP/PN-17/14
2014-06-26
Biuletyn Zamówień Publicznych
Anna Lisowska, tel. 84 74 47 002 wew. 343, 606 119 504
2014-08-18
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia