Zamówienie publiczne

Budowa budynku Oddziału RCKiK w Suwałkach w technologii modułowej ZP/PN-21/14
ZP/PN-21/14
2014-06-24
Biuletyn Zamówień Publicznych
Anna Lisowska, tel. 85 744 70 02; 606 119 504, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-08-06
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia