Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/PN-19/14
ZP/PN-19/14
2014-06-10
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-07-11
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia