Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku
ZP.PN-14/14
2014-05-23
Biuletyn Zamówień Publicznych
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, tel. 85 745 63 42
2014-07-02
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia