Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania osocza, pojemników pustych, igieł do zestawów do aferez i płynu antykoagulacyjnego ACD-A wraz z dzierżawą separatorów osoczowych oraz dostawę zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych
ZP/PN-13/14
2014-05-16
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Beata Kardasz, Aneta Kiersnowska, 85 74 56 342
2014-08-16