Zamówienie publiczne

Dostawa artykułów biurowych ZP/ZC-6/14
ZP/ZC-6/14
2014-03-06
.
Marta Stocka, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2014-03-13
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia