Zamówienie publiczne

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia ZP/PN-3/14
ZP/PN-3/14
2014-01-17
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2014-02-11