Zamówienie publiczne

Pełnienie nadzoru autorskiego nad systemem IBS32 w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, jego Terenowych Oddziałach w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach oraz stacjonarnych i mobilnych punktach poboru krwi. - ZP/WR-57/13
ZP/WR-57/13
2013-12-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Arkadiusz Gmitrzak, tel. 85 7456 347
2014-01-02
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia