Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania izolacji materiału genetycznego DNA - ZP/KC – 21/2013
ZP/KC – 21/2013
2013-12-16
w/m
Paweł Arent tel. 85 74 56 338
2014-01-15