Zamówienie publiczne

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w RCKiK w Białymstoku - Terenowy Oddział w Suwałkach ZP/KC-20/2013
ZP/KC - 20/2013
2013-12-06
.
Radosław Narewski tel. 85 745 63 38
2014-01-14