Zamówienie publiczne

Dostawa analizatora do badań biochemicznych z modułem ISE wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi oraz odczynnikami ZP/PN-52/13
ZP/PN-52/13
2013-11-25
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2014-01-07