Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów i płynów do aferez kolekcyjnych oraz filtrów laboratoryjnych do KKP i KKCz ZP/PN-51/13
ZP/PN-51/13
2013-11-21
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2014-01-23