Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do internetu przez symetryczne łącze na potrzeby RCKiK w Białymstoku oraz oddziałów w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach - ZP/PN-49/13
ZP/PN-49/13
2013-11-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Joanna Możejko, tel. 85 745 63 42
2014-01-17