Zamówienie publiczne

Dzierżawa separatorów osoczowych wraz z dostawą zestawów do pobierania osocza i dostawą pojemników pustych oraz dostawę igieł do zestawów do aferez, dostawę płynu antykoagulacyjnego ACD-A - ZP/PN-47/13
ZP/PN-47/13
2013-10-10
Biuletyn Zamówień Publicznych
Arkadiusz Gmitrzak, tel. 85 7456 347
2013-11-07