Zamówienie publiczne

Dostawa analizatora do badań immunohematologicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi metodą mikropłytkową - ZP/PN-40/13
ZP/PN-40/13
2013-09-07
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Arkadiusz Gmitrzak, tel. 85 7456 347
2013-11-18