Zamówienie publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego konfiguracja umożliwiająca pracę w środowisku VMware vSphere ZP/PN-42/13
ZP/PN-42/13
2013-09-06
Biuletyn Zamówień Publicznych
Arkadiusz Gmitrzak, tel. 85 7456 347
2013-10-22
Wybór oferty
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia