Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych i zestawów do pobierania osocza oraz przenośnego separatora komórkowego ZP/PN-37/13
ZP/PN-37/13
2013-08-08
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka tel. 85 745 63 42
2013-11-08