Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów wraz z dzierżawą separatorów komórkowych oraz zestawów do posiadanego przez Zamawiającego separatora ZP/PN-36/13
ZP/PN-36/13
2013-08-08
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka tel. 85 745 63 42
2013-11-08