Zamówienie publiczne

Dostawa systemu do zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych w RCKiK w Białymstoku wraz z niezbędnym sprzętem ZP/PN-26/13
ZP/PN-26/13
2013-06-28
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka tel. 85 745 63 42
2013-09-12